Kurs wychowawcy i kierownika wypoczynku

Informujemy, że zgodnie z planem w najbliższy piątek 10.05.2019r. o godzinie 16.00 rozpoczynamy kurs wychowawcy i kierownika wypoczynku. Zajęcia teoretyczne odbywać się będą na ul. Boh. Warszawy 34/4 (2 piętro) w Nowogardzie, zajęcia praktyczne (sobota 11 maja) w GYM ul. Gen Bema 43 w Nowogardzie

Koszt:
1. wychowawca (36 godzin + egzamin): 199 zł
2. Kierownik (10 godzin + egzamin): 179 zł
3. Pakiet wychowawca + kierownik: 299 zł
(osoby posiadające min 3 letni staż w pracy opiekuńczo wychowawczej, które nie posiadają wykształcenia wyższego mogą uzyskać w cenie dodatkowo uprawnienia kierownika)

Zapisy:
e-mail: awis@awis.org.pl
tel. 607 315 490 (biuro) lub 697 537 557 (Marta)Opłata za kurs wynosi:

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy:
Mbank nr.: 47 1140 2017 0000 4102 1135 8068
w tytule należy wpisać imię i nazwisko oraz nazwę kursu (np. Jan Kowalski wychowawca, kierownik)

Numer zgody na organizację kursu: WWEAS.5632.10.2019.TK wydanej przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, w dniu 26 marca 2019r.

Oferty pracy dla trenerów i asystentów osób niepełnosprawnych

W związku z przygotowywaniem oferty na świadczenie usług trenerskich i asystenckich dla osób niepełnosprawnych zapraszamy do współpracy:

 • 6 trenerów spełniających poniższe wymagania tj.: legitymujących się:

a) wykształceniem pedagogicznym lub posiadających certyfikaty/ zaświadczenia/ inne dokumenty potwierdzające uprawnienia umożliwiające przeprowadzenie danego szkolenia/wsparcia  dla osób z niepełnosprawnością  intelektualną, oraz

b) doświadczeniem zawodowym umożliwiającym przeprowadzenie danego szkolenia, które nie jest krótsze niż 2 lata.

 • 6 asystentów osoby niepełnosprawnej spełniających poniższe wymagania tj.: legitymujących się:

a) wykształceniem wyższym pedagogicznym lub posiadających certyfikaty/ zaświadczenia/ inne dokumenty potwierdzające uprawnienia umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, oraz

b) doświadczeniem zawodowym umożliwiającym przeprowadzenie danego szkolenia, które nie jest    krótsze niż 2 lata.

CV, skany dokumentów potwierdzających kwalifikacje (dyplomy, zaświadczenia, certyfikaty), oraz doświadczenie (kopie świadectw pracy, zaświadczenia od pracodawcy, kopie umów), prosimy przesyłać na adres:

e-mail: awis@awis.org.pl

PIT za staż lub szkolenie

W związku z licznymi pytaniami informujemy, że Stypendia szkoleniowe i stażowe wypłacane osobom bezrobotnym z EFS są zwolnione z PIT.
Uczestnicy projektu Nowe Możliwości nie otrzymają PIT’ów, za stypendium szkoleniowe lub stażowe pobrane w 2018r.

Obecnie środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych są zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o PIT.

Dzieje się tak dlatego, że ustawa o finansach publicznych zdefiniowała pojęcie środków europejskich, do których zaliczane są m.in. środki pochodzące z funduszy strukturalnych (art. 2 pkt 5 w zw. art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych). 

A do takich niewątpliwie zalicza się Europejski Fundusz Społeczny, z którego środków finansowane są poszczególne programy operacyjne, m.in. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, w ramach którego realizowane są m.in. poddziałania mające na celu aktywizację osób bezrobotnych.

Harmonogram działań projektowych styczeń 2019 -czerwiec 2019r.

W ramach projektu NOWE MOŻLIWOŚCI w okresie od stycznia 2019 do czerwca 2019 realizowane będą następujące formy wsparcia:

 1. Staże zawodowe u pracodawców
 • Pośrednictwo pracy (ul. Boh. Warszawy 34/4 Nowogard) od 8.00 do 14.00. Po godzinie 14.00 wsparcie świadczone w miejscach wskazanych przez uczestników projektu.

Trwaja zapisy na warsztaty zarzadzania finansami osobistymi i budżetem domowym.

Osoby niepełnosprawne objęte sa wsparciem Trenera aktywności.

Staże zawodowe odbywaja się u następujących pracodawców:

 • Centrum Zdrowia Sp. J.
 • AVEX Usługi Koparko Ładowarką Jacek Czerewacz
 • Stowarzyszenie Akademia Wspierania Inicjatyw Społecznych AWIS
 • Autoneum Poland Sp. z o.o. Zakład w Nowogardzie
 • MACIEJKA Katarzyna Zimna
 • DRO – MOST Sławomir Serafin
 • LAVENDER Pracownia Architektury Krajobrazu,
 • Drew Pol Osina
 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowogardzie
 • DOMINEX Dominik Wronka
 • ART PARTY Aneta Woźniak
 • SOLUTION Dorota Urbańska
 • Urząd Miejski w Maszewie
 • Gmina Świerzno
 • Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
 • Stocznia Pomerania Sp. z o.o.
 • Firma BALIAYU
 • EKOMAR Marcin Osłuch


Postępy realizacj projektu NOWE MOŻLIWOŚCI

Stowarzyszenie AWIS w partnerstwie z Powiatem Goleniowskim realizuje projekt „Nowe Możliwości”. Od Listopada 2017r. do 10 stycznia 2019 roku 115 mieszkańców powiatu goleniowskiego, kamieńskiego, łobeskiego i gryfickiego zostało objętych wsparciem psychologicznym, doradczym i pośrednictwem pracy. Dla 115 osób opracowana Indywidualne Plany Działania. W projekcie uczestniczy 16 osób posiadających orzeczenia o niepełnosprawności, w tym 13 osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Zorganizowano 13 szkoleń, w których udział wzięło 97 osób: 49 kobiet, 48 mężczyzn. Uczestnicy projektu szkolili się na następujących kierunkach:
– Magazynier z uprawnieniami operatora wózka widłowego: 19 osób (5 kobiet, 14 mężczyzn);
– Operator koparko-ładowarki klasy III: 20 osób (20 mężczyzn);

– Pracownik biurowy z obsługą komputera: 19 osób ( 19 kobiet);
– Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych: 13 osób (9 kobiet, 4 mężczyzn)
– Spawacz MAG 135: 7 osób (7 mężczyzn);
– Kroju i szycia: 4 osoby (4 kobiety);
– Renowacja i stylizacje mebli z elementami sprzedaży tradycyjnej i online: 6 osób (5 kobiet, 1 mężczyzna);
– Asystent/ka księgowego: 9 osób (7 kobiet, 2 mężczyzn).
Do 10 stycznia 2019 r. 8 osób ukończyło staże zawodowe, 28 osób nadal z nich korzysta, a w planie jest skierowanie kolejnych 14 osób. Pracę podjęło 27 osób.
Continue reading „Postępy realizacj projektu NOWE MOŻLIWOŚCI”

Zakończenie szkolenia Pracownik biurowy – grupa 2

Uczestniczko szkolenia Pracownik Biurowy z obsługą komputera

3 grudnia uczestniczki projektu „Nowe możliwości” nabyły kwalifikacje w zawodzie Pracownika Biurowego. Szkolenie zostało przeprowadzone przez Akademię Rozwoju Zawodowego Pomerania odbywało się w Świerznie. Od Stycznia 2019r. wszystkie uczestniczki rozpoczynają staże zawodowe w Gminie Świerzno.