Zapytanie ofertowe – przeprowadzenie szkolenia SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KASY FISKALNEJ

Nowogard, dnia 08.03.2018 r.

ZAMAWIAJĄCY:

Stowarzyszenie Akademia Wspierania Inicjatyw Społecznych AWIS
Warnkowo 6. 72-200 Nowogard
Biuro projektu: ul Boh Warszawy 34, 72-200 Nowogard

ZAPYTANIE OFERTOWE
Wybór wykonawcy będzie odbywał się zgodnie z zasadą konkurencyjności bez stosowania przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późn. zm.

Szkolenia dla Uczestników Projektu.

CPV: 80500000-9 Usługi szkoleniowe;

Continue reading „Zapytanie ofertowe – przeprowadzenie szkolenia SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KASY FISKALNEJ”

Zapytanie ofertowe – przeprowadzenie szkoleń

Nowogard, dnia 01.03.2018 r.

 

ZAMAWIAJĄCY:

Stowarzyszenie Akademia Wspierania Inicjatyw Społecznych AWIS

Warkowo 6. 72-200 Nowogard

Biuro projektu: ul Boh Warszawy 34, 72-200 Nowogard

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wybór wykonawcy będzie odbywał się zgodnie z zasadą konkurencyjności bez stosowania przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późn. zm.

 

Szkolenia dla Uczestników Projektu.

CPV: 80500000-9 Usługi szkoleniowe;

W ramach projektu „Nowe możliwości” nr RPZP.07.01.00-32-K613/17 realizowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 planujemy organizację na terenie województwa zachodniopomorskiego (powiaty goleniowski i kamieński) wsparcia dla Uczestników Projektu (UP) – osób o niskich kwalifikacjach,
w tym bezrobotnych, biernych zawodowo i mieszkańców terenów wiejskich – w terminie 03.2018 do maksymalnie 06.2018. Zastrzegamy możliwość przesunięcia okresu realizacji umowy.

Szczegółowy opis zamówienia: Continue reading „Zapytanie ofertowe – przeprowadzenie szkoleń”

Projekt Nowe Możliwości

Jeżeli mieszkasz w powiecie goleniowskim lub kamieńskim, jesteś osobą bezrobotną zarejestrowaną w PUP (profil III), lub nieaktywną zawodowo, posiadasz maksymalnie wykształcenie średnie, zapraszamy Cię do udziału w bezpłatnych szkoleniach:

1. Magazynier z obsługa wózka widłowego
2. Operator koparko – ładowarki
3. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej,
4. Spawacza TIG 141
5. Szwaczka
6. Opiekun/ka osób starszych, chorych i niepełnosprawnych
7. Kucharz
8. Ogrodnik terenów zieleni

Biuro projektu w Nowogardzie ul Boh. Warszawy 34 (nad Agromą)

Szkolenia odbywać się będą w Nowogardzie lub w Goleniowie.

Do pobrania: