Miesiąc: Czerwiec 2018

Zapytanie ofertowe – Przeprowadzenie Szkolenie Magazynier z uprawnieniami operatora wózka widłowego

Nowogard, dnia 04.06.2018 r. ZAMAWIAJĄCY: Stowarzyszenie Akademia Wspierania Inicjatyw Społecznych AWIS, Warkowo 6. 72-200 Nowogard, Biuro projektu: ul Boh Warszawy 34, 72-200 Nowogard ZAPYTANIE OFERTOWE Wybór wykonawcy będzie odbywał się zgodnie z zasadą konkurencyjności bez stosowania przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późn. zm. Szkolenia dla Uczestników Projektu. CPV: 80500000-9 Usługi szkoleniowe; W ramach […]

Zapytania ofertowe