Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Placówki Wsparcia Dziennego - Czwarte piętro

Spotkanie grupy sterującej - Placówki Wsparcia Dziennego

Dnia 27 sierpnia odbyło się kolejne sportanie Grupy Sterującej dotyczące postępów realizacji projektu pn. " Nowe Placówki Wsparcia Dziennego w powiecie goleniowskim: "Czwarte Piętro" w Nowogardzie i 2 PWD w gminie Osina". W spotkaniu uczestniczyli przedstawicielie Lidera oraz Partnerów - Powiatu Goleniowskiego oraz Gminy OSINA. Celem spotkania było omówienie postępów realizacji projektu, określenie napotkanych problemów, ustelenie zasad zarządzania projetem.  

Czytaj więcej o: Spotkanie grupy sterującej - Placówki Wsparcia Dziennego

Harmonogram wsparcia dla uczestników projektu Akademia Fachowców

logotypy

Informujemy, że osoby zainteresowane uczestnictwem w projekce mogą zgłaszać się do biura znajdującego się w Nowogardzie przy ul Boh. Warszawy 34/4, w godzinach od 8.00 do 16.00.

Wszystkie dokumenty rekruracyjne dostępne są w biurze, oraz na stronie internetowej. Każdy kandydat/ kandydatka do projektu uzyska wsparcie pracownika stowarzyszenia AWIS w prawidłowym wypełnieniu dokumentów rekrutacyjnych. 

W godzinach oracy biura dyżur pełnią: 

1. Doradca zawodowy - wsparcie w zakresie przygotowanie Indywidualnego Planu Działania

2. Pośrednik pracy  - pomoc w wyszukiwaniu ofert pracy

3. Psycholog - wsparcie w zakresie motywacji i przełamywania barier 

Osoby niepełnosprawne po uprezdnim zgłoszeniu będą objęte wsparciem asystenta.  

 

Czytaj więcej o: Harmonogram wsparcia dla uczestników projektu Akademia Fachowców

Nowe Placówki Wsparcia Dziennego w powiecie goleniowskim: "Czwarte Piętro" w Nowogardzie i 2 PWD w gminie Osina

czas trwania: 01-06-2019 do 30-06-2022

Cel główny: Poprawa pełnienia ról opiekuńczo-wychowawczych i funkcjonowania gospodarstw domowych min. 40 rodzin ubogich i/lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Projekt  zakłada kompleksową i indywidualną  formę wsparcia dla 40 rodzin z terenu Powiatu Goleniowskiego osoby:40 dorosłych i 60 dzieci w wieku 6-18 lat, objętych wsparciem w ramach 3 Placówek Wsparcia Dziennego, w tym: 10 dzieci z pieczy zastępczej, min.3 dzieci ON.

Zadania realizowane w projekcie: wsparcie rodzin przez pedagoga rodzinnego pełniącego rolę wsparcia prewencyjnego i doradczego/ poradniczego wobec zagrożenia umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej i wsparcia powrotu dzieci z pieczy do domu. 

Czytaj więcej o: Nowe Placówki Wsparcia Dziennego w powiecie goleniowskim: "Czwarte Piętro" w Nowogardzie i 2 PWD w gminie Osina