Projekt „AKADEMIA FACHOWCÓW”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 sierpnia 2019

logotypy

Z dniem 1 maja 2019 r. rozpoczęliśmy realizację projektu pn. „Akademia Fachowców”.

Projekt skierowany jest do osób:

  • bezrobotnych i biernych zawodowo, które nie są zarestrowane w PUP, w wieku 30 l. i więcej,
  • znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy: długotrwale bezrobotnych, w wieku 50 l. i więcej, kobiet, osób niepełnosprawnych i osób o niskich kwalifikacjach,
  • zamieszkałych na terenie powiatów: goleniowskiego, gryfickiego, kamieńskiego, łobeskiego.

Działania projektowe realizowane będą w okresie od 01.05.2019 r. do 31.12.2021 r., polegają na wsparciu łącznie 120 osób poprzez:

  • Doradztwo i pośrednictwo pracy,
  • Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji – darmowe szkolenia i kursy zawodowe,
  • Staże zawodowe,
  • Poradnictwo psychologiczne oraz wsparcie osób niepełnosprawnych przez trenera aktywności - obie formy wsparcia zapewniane w przypadku zdiagnozowania takiej potrzeby.

Zapraszamy do udziału w projekcie!
Kontakt:
- e-mail: biuro@awis.org.pl
- nr tel. 607 315 490
- bezpośrednio w biurze projektu przy ul. Boh. Warszawy 34/4 w Nowogardzie