Harmonogram działań listopad – grudzień 2018

 1. 1. Diagnoza społeczno psychologiczna i indywidualne poradnictwo psychologiczne do 05.11.2018r.

2. Opracowanie Indywidualnych Planów Działania – do 05.11.2018r.

3. Warsztaty (0d 05.11.2018r. do 10.11.2018r.) :

 • Poradnictwo psychologicznego
 • Grupa wsparcia
 • Trening kompetencji

Pośrednictwo pracy prowadzone w godzinach od 8.00 do 14.00 w biurze projektu. (ul Boh Warszawy 34/4 w Nowogardzie). Po godzinie 14.00 w miejscach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Szkolenia:

 • Pracownik biurowy z elementami autoprezentacji (do 26.11.2018r.) – Akademia Rozwoju Zawodowego Pomerania. Miejsce szkolenia Szczecin
 • Pracownik biurowy z elementami autoprezentacji (do 03.12.2018r.) – Akademia Rozwoju Zawodowego Pomerania. Miejsce szkolenia Świerzno
 • Magazynier z uprawnieniami operatora wózka widłowego (od 12.11.2018r. do 15.01.2019r. ) D&S Krzysztof Cieśliczka. Miejsce szkolenia Nowogard
 • Kurs Kroju i szycia (od 09.10.2018 do 10.11.2018r.) Firma Usługowo Szkoleniowa Katarzyna Dubicka. Miejsce szkolenia Nowogard
 • Renowacja i stylizacja mebli z elementami sprzedaży tradycyjnej i online (od 29.10.2018r. do 16.11.2018r.) Firma Usługowo Szkoleniowa Katarzyna Dubicka. Miejsce szkolenia Nowogard
 • Asystent ds. księgowości z ECDL (od 12.11.2018r. do 30.11.2018r.)
  D&S Krzysztof Cieśliczka. Miejsce szkolenia Nowogard

Dla zainteresowanych organizowane są warsztaty zarzadzania finansami osobistymi i budżetem domowym.

Zapytanie ofertowe – Przeprowadzenie Diagnozy społeczno-psychologicznej, indywidualnego poradnictwa psychologicznego, wsparcia grupowego.

Nowogard, dnia 14.07.2018r.

 

ZAMAWIAJĄCY:

 

Stowarzyszenie Akademia Wspierania Inicjatyw Społecznych AWIS

Warnkowo 6. 72-200 Nowogard

Biuro projektu: ul Boh Warszawy 34/4, 72-200 Nowogard

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wybór wykonawcy będzie odbywał się zgodnie z zasadą konkurencyjności bez stosowania przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późn. zm.

 

Diagnoza społeczno-psychologiczna, indywidualne poradnictwo psychologiczne, wsparcie grupowe.

 

CPV: 85312320-8 Usługi doradztwa; 80570000-0 Usługi szkoleniowe w dziedzinie rozwoju osobistego;

 

W ramach projektu „Nowe możliwości” nr RPZP.07.01.00-32-K613/17 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 planujemy organizację na terenie województwa zachodniopomorskiego (powiaty goleniowski
i kamieński) wsparcia dla min 32 Uczestników Projektu (UP) – osób o niskich kwalifikacjach, w tym bezrobotnych, biernych zawodowo i mieszkańców terenów wiejskich – w terminie 07.2018 do maksymalnie 12.2018. Zastrzegamy możliwość przesunięcia okresu realizacji umowy.

Continue reading „Zapytanie ofertowe – Przeprowadzenie Diagnozy społeczno-psychologicznej, indywidualnego poradnictwa psychologicznego, wsparcia grupowego.”

Zapytanie ofertowe – Przeprowadzenie Szkolenie Magazynier z uprawnieniami operatora wózka widłowego

Nowogard, dnia 04.06.2018 r.

ZAMAWIAJĄCY: Stowarzyszenie Akademia Wspierania Inicjatyw Społecznych AWIS, Warkowo 6. 72-200 Nowogard, Biuro projektu: ul Boh Warszawy 34, 72-200 Nowogard

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wybór wykonawcy będzie odbywał się zgodnie z zasadą konkurencyjności bez stosowania przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późn. zm. Szkolenia dla Uczestników Projektu. CPV: 80500000-9 Usługi szkoleniowe;

W ramach projektu „Nowe możliwości” nr RPZP.07.01.00-32-K613/17 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 planujemy organizację na terenie województwa zachodniopomorskiego (powiaty goleniowski i kamieński) wsparcia dla Uczestników Projektu (UP) – osób o niskich kwalifikacjach,  w tym bezrobotnych, biernych zawodowo i mieszkańców terenów wiejskich – w terminie 06.2018 do kat maksymalnie 07.2018. Zastrzegamy możliwość przesunięcia okresu realizacji umowy.

Continue reading „Zapytanie ofertowe – Przeprowadzenie Szkolenie Magazynier z uprawnieniami operatora wózka widłowego”

Zapytanie – Przeprowadzenie szkolenia Spawacz MAG 135

Wybór wykonawcy będzie odbywał się zgodnie z zasadą konkurencyjności bez stosowania przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późn. zm.

W ramach projektu „Nowe możliwości” nr RPZP.07.01.00-32-K613/17 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 planujemy organizację na terenie województwa zachodniopomorskiego (powiaty goleniowski i kamieński) wsparcia dla Uczestników Projektu (UP) – osób o niskich kwalifikacjach,
w tym bezrobotnych, biernych zawodowo i mieszkańców terenów wiejskich – w terminie 05.2018 do kat maksymalnie 06.2018. Zastrzegamy możliwość przesunięcia okresu realizacji umowy.

Szczegółowy opis zamówienia: Continue reading „Zapytanie – Przeprowadzenie szkolenia Spawacz MAG 135”

Zapytanie ofertowe – przeprowadzenie szkolenia SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KASY FISKALNEJ

Nowogard, dnia 08.03.2018 r.

ZAMAWIAJĄCY:

Stowarzyszenie Akademia Wspierania Inicjatyw Społecznych AWIS
Warnkowo 6. 72-200 Nowogard
Biuro projektu: ul Boh Warszawy 34, 72-200 Nowogard

ZAPYTANIE OFERTOWE
Wybór wykonawcy będzie odbywał się zgodnie z zasadą konkurencyjności bez stosowania przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późn. zm.

Szkolenia dla Uczestników Projektu.

CPV: 80500000-9 Usługi szkoleniowe;

Continue reading „Zapytanie ofertowe – przeprowadzenie szkolenia SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KASY FISKALNEJ”

Zapytanie ofertowe – przeprowadzenie szkoleń

Nowogard, dnia 01.03.2018 r.

 

ZAMAWIAJĄCY:

Stowarzyszenie Akademia Wspierania Inicjatyw Społecznych AWIS

Warkowo 6. 72-200 Nowogard

Biuro projektu: ul Boh Warszawy 34, 72-200 Nowogard

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wybór wykonawcy będzie odbywał się zgodnie z zasadą konkurencyjności bez stosowania przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późn. zm.

 

Szkolenia dla Uczestników Projektu.

CPV: 80500000-9 Usługi szkoleniowe;

W ramach projektu „Nowe możliwości” nr RPZP.07.01.00-32-K613/17 realizowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 planujemy organizację na terenie województwa zachodniopomorskiego (powiaty goleniowski i kamieński) wsparcia dla Uczestników Projektu (UP) – osób o niskich kwalifikacjach,
w tym bezrobotnych, biernych zawodowo i mieszkańców terenów wiejskich – w terminie 03.2018 do maksymalnie 06.2018. Zastrzegamy możliwość przesunięcia okresu realizacji umowy.

Szczegółowy opis zamówienia: Continue reading „Zapytanie ofertowe – przeprowadzenie szkoleń”

Projekt Nowe Możliwości

Jeżeli mieszkasz w powiecie goleniowskim lub kamieńskim, jesteś osobą bezrobotną zarejestrowaną w PUP (profil III), lub nieaktywną zawodowo, posiadasz maksymalnie wykształcenie średnie, zapraszamy Cię do udziału w bezpłatnych szkoleniach:

1. Magazynier z obsługa wózka widłowego
2. Operator koparko – ładowarki
3. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej,
4. Spawacza TIG 141
5. Szwaczka
6. Opiekun/ka osób starszych, chorych i niepełnosprawnych
7. Kucharz
8. Ogrodnik terenów zieleni

Biuro projektu w Nowogardzie ul Boh. Warszawy 34 (nad Agromą)

Szkolenia odbywać się będą w Nowogardzie lub w Goleniowie.

Do pobrania: